Upravno pravo

Upravno pravo

Stručna pravna pomoć na području upravnog prava obuhvaća:

  • podnošenje upravnih tužbi i pokretanje upravnih sporova
  • zastupanje u upravnom postupku
  • sastav i podnošenje žalbi u upravnom postupku
  • rješavanje statusnih pitanja stranaca

Upravno pravo predstavlja granu prava koja se bavi regulacijom odnosa između javnopravnih tijela i pojedinaca. Osnovni cilj upravnog prava jest uspostava ravnoteže između javnopravnih tijela i zaštite prava građana. Kada dođe do narušavanja prava građana od strane javnopravnih tijela ili kada pojedinac osporava zakonitost odluka, upravno pravo pruža mehanizme zaštite putem sudskog postupka. Cilj upravnog spora je osigurati zakonitost i sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela.

Obratite nam se sa povjerenjem.