Obvezno pravo

Obvezno pravo

  • izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina
  • darovni ugovori
  • ugovor o najmu
  • ugovor o zakupu
  • ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
  • pravna pomoć u pregovorima u vezi sklapanja ugovora

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama