Ugovori

Ugovori

Stručna pravna pomoć oko sastavljanja ugovora obuhvaća:

 • Sastav ugovora o kupoprodaji nekretnina
 • Sastav darovnih ugovora
 • Sastav ugovor o najmu
 • Sastav ugovor o zakupu
 • Sastav ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • Sastav predugovora
 • Ustup tražbine (cesija)
 • Nagodba
 • Ništetnost i pobojnost ugovora
 • Raskid ugovora
 • Raskid i izmjena ugovora
 • Zastara tražbine
 • Kompenzacija
 • Zakašnjenje u ispunjenju obveze
 • Jamstvo
 • Sudužništvo
 • Pravna pomoć u pregovorima u vezi sklapanja ugovora

Obvezno pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji pojedinci zasnivaju u onim slučajevima u kojima jedan od drugoga traže ispunjenje neke ugovorne ili izvanugovorne obveze. Obveza je pravni odnos u kojem je jedna osoba ovlaštena od druge zahtijevati određenu činidbu, a što je druga osoba obvezna ispuniti. Ugovorom se zasniva niz pravnih obveza, a koje nastaju suglasnim očitovanjem volja dviju strana. Postoje razne vrste ugovora ( ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o najmu, ugovor o zakupu, ugovor o doživotnom uzdržavanju i sl…) koji su dinamične prirode zbog koje je ključno poznavati njihovo stvarno djelovanje među ugovornim stranama kao i njihovo pravilno tumačenje, a sve iz razloga što preciznijeg definiranja međusobnih prava i obveza.

Obratite nam se sa povjerenjem.