Radno pravo

Radno pravo

  • pravni savjeti i druge usluge vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa
  • pravno savjetovanje o pravima i obvezama proizašlim iz radnog odnosa
  • sastavljanje ugovora i pravilnika o radu
  • zastupanje u radnim sporovima
  • naknada štete

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama