Prekršajno pravo

Prekršajno pravo

  • zastupanje stranaka u prekršajnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima na područjima Republike Hrvatske
  • poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama