Prekršajno pravo

Prekršajno pravo

    Ukoliko Vam je potrebna stručna pravna pomoć na području prekršaja, odvjetnički ured će Vam biti na punoj usluzi.

  • zastupanje stranaka u prekršajnim postupcima pred sudovima i drugim tijelima na područjima Republike Hrvatske
  • poduzimanje pravnih radnji protiv optužnih prijedloga, prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga

Obratite nam se sa povjerenjem.