Ovršno pravo

Ovršno pravo

Stručna pravna pomoć na području ovršnog prava obuhvaća:

 • Izrada prijedloga za ovrhu na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave
 • Zastupanje vjerovnika u ovršnim postupcima
 • Zastupanje dužnika u ovršnim postupcima
 • Sastavljanje žalbe protiv rješenja o ovrsi
 • Sastavljane prigovora protiv rješenja o ovrsi
 • Zastupanje kod odgode ovrhe
 • Zastupanje u postupku izdavanja rješenja o privremenoj mjeri osiguranja ili prethodnoj mjeri osiguranja
 • Zastupanje u postupku prisilne prodaje nekretnina i pokretnina
 • Podnošenje pravnih lijekova u ovršnom postupku
 • Osiguranje potraživanja
 • Pravno savjetovanje

Ovršno pravo predstavlja granu prava koja se bavi postupkom prisilne naplate dugova kako bi se osiguralo izvršenje financijskih obveza dužnika prema vjerovnicima. Ovaj pravni institut omogućuje vjerovnicima da koriste pravne mehanizme kako bi prisilili dužnike na namirenje svojih dugovanja, čime se održava pravičnost u financijskim odnosima. Ovršni zakon uređuje postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava te postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Obratite nam se sa povjerenjem.