Odvjetnik za imovinsko pravne odnose

Odvjetnik za imovinsko pravne odnose

  • tužbe radi smetanja posjeda
  • vlasničke tužbe
  • utvrđivanje vlasništva
  • razvrgnuće suvlasništva
  • sastavljanje kupoprodajnih predugovora i ugovora

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama