Nekretnine

Nekretnine

 

Stručna pravna pomoć na području nekretnina obuhvaća:

 • Sastav predugovora o kupoprodaji nekretnine
 • Sastav ugovora o kupoprodaji nekretnine
 • Sastav ugovora o najmu
 • Sastav ugovora o zakupu
 • Sastavljanje ugovora o zasnivanju različitih tereta na nekretninama
 • Sastav međuvlasničkih ugovora
 • Sastav ugovora o građenju
 • Pravno savjetovanje kod kupoprodaje, najma, zakupa nekretnine
 • Razvrgnuće suvlasništva
 • Uspostava etažnog vlasništva
 • Vlasničke tužbe
 • Posjedovne tužbe
 • Zastupanje u postupcima radi smetanja posjeda
 • Postupak uređenja međe
 • Zemljišnoknjižni postupci

 

Obratite nam se sa povjerenjem.