Nasljedno pravo

Nasljedno pravo

Ukoliko Vam treba stručna pravna pomoć na području nasljeđivanja, sastavljanje isprava za slučaju smrti, sastavljanja oporuka, odvjetnički ured će Vam biti na punoj usluzi.

 

 • Zastupanje u ostavinskom postupku
 • Pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika
 • Sastavljanje oporuka
 • Osporavanje oporuka
 • Ustupanje i raspodjela imovine za života
 • Sastav ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • Pokretanje postupka radi naknadno pronađene imovine
 • Zastupanje u postupcima radi naknadno pronađene imovine
 • Odgovornost za dugove
 • Odricanje od nasljednog prava
 • Zastupanje u parničnim postupcima koji proizlaze iz ostavinskog postupka
 • Raspodjela imovine za slučaj smrti

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama