Naknada štete

Naknada štete

  • pravno savjetovanje u postupcima za naknadu štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
  • podnošenje tužbi i zastupanje u postupcima naknade štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
  • naknada neimovinskih i imovinskih šteta
  • zastupanje protiv osiguravajućih društava
  • podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim društvima za naknadu štete
  • naknada štete zbog prometnih nezgoda
  • naknada štete zbog ozljeda na radu

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama