Naknada štete

Naknada štete

 • Pravno savjetovanje u postupcima za naknadu štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
 • Podnošenje tužbi i zastupanje u postupcima naknade štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
 • Naknada neimovinskih i imovinskih šteta
 • Zastupanje protiv osiguravajućih društava
 • Podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim društvima za naknadu štete
 • Naknada štete zbog prometnih nezgoda
 • Naknada štete zbog ozljeda na radu
 • Naknada štete zbog fizičkih bolova
 • Naknada štete zbog pretrpljenog straha
 • Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti
 • Naknada štete zbog naruženosti
 • Naknada štete zbog smrti bliskog srodnika
 • Naknada štete zbog teškog invaliditeta bliske osobe

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama