Kazneno pravo

Kazneno pravo

 • sastav i podnošenje kaznenih prijava
 • obrana okrivljenika u kaznenim postupcima
 • obrana okrivljenika pred policijom
 • obrana okrivljenika u istrazi
 • zastupanje oštećenika u kaznenim  postupcima
 • sastav i podnošenje privatnih tužbi za kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi
 • sastav odgovora na optužnicu
 • sastav žalbi
 • sastav žalbi protiv rješenja o istražnom zatvoru
 • pravni savjeti i mišljenja
 • naknada štete ostvarene počinjenjem kaznenog djela
 • sastav privatnih tužbi zbog klevete i uvrede
 • zastupanje u kaznenim predmetima

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama