Kazneno pravo

Kazneno pravo

  • podnošenje kaznenih prijava
  • pokretanje prekršajnih postupaka
  • zastupanje okrivljenika i oštećenika u kaznenim i prekršajnim postupcima
  • pravni savjeti i mišljenja
  • naknada štete ostvarene počinjenjem kaznenog djela
  • sastav privatnih tužbi zbog klevete i uvrede
  • zastupanje u kaznenim predmetima

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama