Građansko pravo

Građansko pravo

  • pravno savjetovanje i zastupanje pri sklapanju svih vrsta pravnih poslova te sastav ugovora (kupoprodaja, najam, zajam i dr.)
  • Davanje pravnih mišljenja u pogledu ugovornih odnosa te prava i obveza ugovornih strana

Nekretnine

  • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine
  • Zemljišnoknjižni postupci
  • Sastavljanje ugovora o zasnivanju različitih tereta na nekretninama

 

Slobodno nas kontaktirajte ako mislite da Vam možemo pomoći sa našim uslugama