Građansko pravo

Građansko pravo

Stručna pravna pomoć na području građanskog prava obuhvaća:

  • pravno savjetovanje i zastupanje pri sklapanju svih vrsta pravnih poslova te sastav ugovora (kupoprodaja, najam, zajam i dr.)
  • sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina
  • sastavljanje ugovora o drugim pravima vezanih za nekretnine (građenje, zakup, hipoteka…)
  • ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
  • pravna pomoć u pregovorima u vezi sklapanja ugovora
  • naknada štete
  • tužbe protiv banaka za kredite u švicarskim francima (CHF)

Obratite nam se sa povjerenjem.